Earth day 2019

april 17, 2019 | Uppdateringar från Bluewater

Ökade ansträngningar för att göra vår planet frisk igen

Bluewater uppmärksammar Earth Day den 20 april. Varför? Eftersom vi, som företag och individuella medarbetare, har ett uppdrag: att bidra till att minska föroreningen av hav och mark som beror på engångsplast. Och att återställa vår planets hälsa.

Sedan den 22 april 1970 har Earth Day engagerat tiotals miljoner människor från i stort sett alla länder världen över i att skapa ett nytt miljöparadigm. Vi på Bluewater delar den energi, entusiasm och engagemang som visas under Earth Day, och vi gör vårt bästa för att som individer gå från ord till handling och skapa förändring.

Se våra medarbetares antiplast-löften i samband med Earth Day 2019 här.

Plus, gör din insats för planeten genom att hjälpa oss förändra världens (miss)bruk av engångsplastflaskor genom att stödja Bluewaters grundare Bengt Rittris (foto till höger) Global Clean Drinking Water Movement– reduce, refuse, reuse, recycle, remove!