Bluewaters

INTEGRITETPOLICY

INLEDNING

Bluewater Sweden AB värnar om din personliga integritet. Därför vill vi informera dig om hur vi samlar in, behandlar och skyddar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Genom att besöka och använda vår webbplats bluewatergroup.com samtycker du att Bluewater Sweden AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna integritetspolicy.

VEM ÄR ANSVARIG FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Bluewater Sweden AB, org.nr 556901-2866, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt i enlighet med lagstiftning. Inom EU/EEA gäller General Data Protection Regulation (GDPR) från och med 25 maj 2018.

Har du frågor angående behandlingen av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du kontakta oss på hello@bluewatergroup.com. Vår adress är Engelbrektsgatan 14, 114 32, Stockholm.

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT OCH VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Personuppgifter är all form av information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Det gäller uppgifter såsom namn, adress, personnummer, e-post, telefonnummer, IP-adress etc.

Vi samlar in personuppgifter vid besök på vår hemsida samt vid köp i vår webbshop. Detta gäller elektronisk identitet, information om köpta varor, pris, datum och eventuella returer. Vid deltagande i tävlingar på sociala medier och/eller på evenemang lagras även dina uppgifter.

HUR ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER

 • Behandling av dina personuppgifter sker i huvudsak för de ändamål som anges nedan.
 • För att kunna bekräfta din identitet och dina person- och kontaktuppgifter.
 • För att kunna skicka order- och leveransbekräftelse.
 • För att kunna behandla dina beställningar och eventuella returer.
 • För att genomföra ditt köp och leverera de produkter du köpt via vår webbshop.
 • För att tillhandahålla support i samband med ditt köp via vår webbshop.
 • För att förbättra kundupplevelsen genom utveckling av webbshop och funktioner.
 • För att kunna utföra kund- och marknadsanalyser.
 • För att förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
 • För att kunna tillhandahålla dig relevant information och skicka direktmarknadsföring.
 • För att du ska kunna delta i våra tävlingar.

VAR LAGRAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att lagra dina personuppgifter inom EU/EES men under vissa omständigheter kan dina uppgifter komma att behandlas i ett land utanför EU/EES. I dessa fall får biträdet endast ta del av den information som ät relevant för ändamålet. Vid behandling av personuppgifter utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

Dina personuppgifter kommer inte att sparas längre än vad som är nödvändigt. Uppgifterna raderas efter att de uppfyllt våra ändamål som nämnts ovan eller så länge vi är skyldiga att lagra enligt lag.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, till vilka ändamål och varifrån dessa uppgifter har hämtats från. För att ta del av detta behöver du skicka en skriftlig begäran till hello@bluewatergroup.com.

Du kan även begära rättelse av felaktiga personuppgifter, begränsa information eller få dina personuppgifter raderade. Vi kan däremot neka begäran att radera dina uppgifter om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att ta bort vissa uppgifter. Det kan också gälla nödvändig information för att kunna fasthålla eller försvara rättsliga anspråk.

Du har alltid rätt att lämna in klagomål till en behörig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) samt be oss att överföra dina personuppgifter till ett annat företag eller personuppgiftsansvarig. Detta förutsatt att det är tekniskt genomförbart och kan ske automatiserad.

VEM HAR TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Endast behörig personal som har tillgång till informationen i form av sin yrkesmässiga roll har tillgång och kan behandla dina personuppgifter. Detta sker genom åtagandet av att endast hämta eller använda uppgifterna för det angivna och legitima ändamålet för vilket informationen har samlats in.

COOKIE POLICY

Vid besök på vår webbplats sparas en cookie på din enhet som ger oss information om din aktivitet på vår webbplats. Vilka cookies som används och till vilka ändamål kan du läsa i vår cookie policy.

POLICY MOT BARNARBETE

Läs vår policy mot barnarbete här.

UPPHOVSRÄTT

Innehållet på denna webbplats är upphovsrättsskyddat och tillhör Bluewater Sweden AB.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Om vi gör ändringar i vår integritetspolicy meddelas detta genom att vi publicerar en uppdaterad version på bluewatergroup.se/sv/integritetspolicy. Vi ber dig därför att kontrollera vad som gäller när du besöker vår webbplats nästa gång. Bluewater använder alltid information från den senaste versionen.

KONTAKTINFORMATION

Har du några frågor på hur vi behandlar dina personuppgifter eller vill ha mer information gällande integritetsskydd, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

Bluewater Sweden AB
Danderydsgatan 11
114 26 Stockholm
Sverige

Du kan även kontakta oss via mail på hello@bluewatergroup.comeller genom att ringa oss på +46 856 473 800.

 

Senast uppdaterad 2020-10-09.