Välkommen till Bluewater

Välkommen till Bluewater

I en värld som drunknar i ohälsosamma drycker och engångsval finns det en möjlighet att vara annorlunda.

Bluewater promotional image

Med Bluewater köper du inte längre en dryck, du skapar din egen.

Bluewater About Image

För Dig

Med Bluewater väljer du hälsa framför skadliga ingredienser.

För människor
För människor i färg

För människor

Du stödjer projekt som levererar rent vatten till dem som behöver.

Gemenskapsbild 2

Återgivningsprojekt

Skolor

Hydreringsstationer i skolor i utsatta samhällen.

Brandmän

Dricksvatten till brandmän under katastrofer.

Utbildning

Utbildning om vattens betydelse i våra fattiga samhällen.

För Planeten

1 Miljard

Flaskor Sparade

mother earth also lightened by 15 million bottles we've picked up

Moder Jord är också 15 miljoner flaskor lättare som vi har plockat upp

Djupdyk i vad vi gör för människor och planeten

The Bluewater Kitchen Station 1 provides peace of mind to consumers by removing contaminants such as toxic PFAS chemicals or bacteria  in their tap water.
Water Purification

Banish tap water contaminants with the world’s most advanced kitchen water purification system from Bluewater delivering unique IoT ‘liquid rock’ mineralisation and the O ‘at-a-glance’ water quality monitor

~ Swedish water and beverage brand Bluewater collaborated with top nutritional scientists to offer health aware consumers the ultimate kitchen gadget that removes 99.97 percent of toxic chemicals from kitchen tap water and then remineralises it ~ Amid gro...