Kitchen Station 1™

Renat och mineraliserat vatten direkt från kranen.

House Station 1™

Helhuslösning för rening av bräckt vatten, brunnsvatten och sjövatten.

Café Station 1™

98,5% av kaffet är vatten, och den minst kontrollerade ingrediensen—tills nu.

Emergency Station 1™

Designad för off-grid-event och akuta behov.

Hotel Station

Flow Station 1™

Perfekt för kontor, gym och skolor.

Restaurant Station 1™

Dubbla lönsamheten för dina drycker.