TYST REVOLUTION FÖR ATT ÖKA MÄNGDEN DRICKSVATTEN I STOCKHOLMS SKÄRGÅRD

Innovativ vattenreningsteknik från Bluewater hjälper till att minska den akuta bristen på dricksvatten på Sandhamn i Stockholms skärgård under sommaren.