Östersjön ska säkra Arholmas tillgång till dricksvatten: ”När vattnet försvinner är du helt maktlös”