ÖSTERSJÖN KAN RÄDDA SANDHAMNS HOTANDE DRICKSVATTENBRIST

Klimatförändringarna och den pågående värmeböljan hotar att göra Stockholms skärgårds 200 bebodda öar utan dricksvatten. Därför har Bluewater, tillsammans med Värmdö kommun och KSSS, initierat ett projekt för att skapa rent dricksvatten direkt från Östersjön på Sandhamn.