Tyst revolution för att öka mängden dricksvatten i Stockholms skärgård

Den varma våren och heta sommaren slår hårt mot skärgårdsborna och på många öar råder en skriande vattenbrist. Bara till Sandhamn kommer 600 000 besökare varje sommar och många båtägare passar även på att fylla sina vattentankar. Här pågår just nu en tyst revolution som ska motverka bristen på dricksvatten.

Den höga vattenförbrukningen under sommarmånaderna ställer till med problem för den fasta skärgårdsbefolkningen. Men att införa långvariga vattenrestriktioner på sommaren skulle skrämma bort många båtgäster. På Sandhamn ville Kungliga Svenska Segelsällskapet (KSSS) därför hitta en annan lösning på problemet och tog hjälp av Bluewater.

- Vi har använt vår uppfinningsrikedom samt modern teknik för att förvandla bräckt havsvatten till säkert färskvatten, både för de 90 bofasta invånarna på Sandhamn och de många besökarna, säger Bengt Rittri, svensk miljöentreprenör och Bluewaters grundare.

Sandhamn är klassat som riksintresse och tillgängligheten för allmänheten är viktig. Sandön har kommunalt vatten och avlopp, men som på många andra skärgårdsöar är vattenbristen ett stort problem. Så KSSS avsaltningsanläggning är ett välkommet initiativ då det minskar beroendet av dyra storskaliga vattensystem samt förbrukningen av plastflaskor.

- Vår nya småskaliga avsaltningsanläggning skapar ett självbärande system som kan producera nästan 30 000 liter per dag, säger Magnus Woxén, verksamhetschef på KSSS. Det gör att vi kan ta emot såväl båtgäster som turister på besök utan att det tär på Sandhamns lokala vattenförsörjning.

Initiativet är en uppföljning av ett framgångsrikt pilotprojekt 2017 då man använde enbart en vattenstation.Tekniken som nu har installerats på Sandhamn består av fyrakompakta Bluewater Pro-vattenrenare som kan hantera bräckt vatten. Varje vattenrenare genererar ca7 000 liter per dag som sedan pumpas in i tre tankar för vidare leverans till centralt belägna vattenpunkter i hamnen. Via en fristående vattenstation levereras kylt, avsaltat vatten till besökarna.

- Vi närmar oss en framtid med fler vattenförsörjningssystem som är placerade nära konsumtionspunkten, vilket gör att vatten kan samlas in från flera källor, såsom regnvatten, bräckt vatten eller ytvatten som tidigare inte ansågs lämpligt som dricksvatten. Samtidigt minskar behovet av engångsplastflaskor som är ett ohållbart sätt att konsumera vatten på, såväl för oss människor som vår planet, säger Anders Jacobson, strategichef för Bluewater.

För mer information eller bilder, vänligen kontakta:

David Noble, Global Public Relations och Communications Director

Tel +44 7785 302 694 eller mejl david.noble@bluewatergroup.com

Till redaktören

Bluewater erbjuder just nu upp till 1 miljon dollar i prispengar i en global utmaning för urban vattenbrist kallad Imagine H2O 2018 Urban Drinking Water Scarcity Challenge. Ett spännande tillfälle att stödja vattenentreprenörer som kan hjälpa människor och myndigheter i storstäder att hantera världens minskande vattenresurser. Utmaningen riktar sig till företagare som utvecklar lovande lösningar inom alternativ leverans, distribuerad tillgång och leverans samt ekosystemhälsa. De tre vinnarna presenteras den27 augusti 2018 under Stockholm Water Week.