Två av Bluewaters högeffektiva vattenreningsstationer togs i bruk för en vecka sedan på Sandhamn för att producera rent dricksvatten dagligen direkt från Östersjön

Östersjön kan rädda Sandhamns hotande dricksvattenbrist

Är Östersjövattnet det nya guldet? Kan havsvattnet bli livlinan för de hundratusentals människor som antingen bor vid Östersjökusten eller besöker den och dess öar under sommaren? Svaret är troligen ”ja” tack vare unik svensk teknik, som ska hjälpa till att spara Sandhamns hotade vattenreserver samt hjälpa öns turistbaserade ekonomi under den värmebölja som i stort sett gjort slut på öns vatten.

- Två av Bluewaters högeffektiva vattenreningsstationer togs i bruk för en vecka sedan på Sandhamn för att producera upp mot 14 000 liter rent dricksvatten dagligen direkt från Östersjön, säger Anders Jacobson, strategichefförvattenreningsföretaget Bluewater.

Samarbetet mellan Värmdö kommun, KSSS och Bluewater ska hjälpa Sandhamn att klara den vattenbrist som orsakas av klimatförändringar och den rådande värmeböljan och som är ett hot mot både den lokala ekonomin, öns bofasta befolkning och besökare.

- Vi placerar ut vattenreningsstationerna då det finns en oro för att vattnet från brunnarna på Sandhamn måste ransoneras hårt på grund av den stora åtgången under den värmeböljan, säger Anders Jacobson.

- Bluewater har själva bekostat stationerna på Sandhamn för att visa hur man kan lösa de akuta problem som drabbar många av öarna i Östersjön, säger han.

Tidigare i sommar skapade Bluewater ett unikt system för att rena Östersjövatten speciellt åt KSSS, så de kan erbjuda rent drickvatten till alla seglare, som varje sommar besöker ön. Det systemet producerar redan 30 000 liter rent vatten varje dag.

- Vi är mycket positiva till att svensk teknik kan hjälpa Sandhamn i ett läge när brist på dricksvatten hotar både bofasta och den turism de lever på, säger Deshira Flankör (M), kommunstyrelsens ordförande från Värmdö kommun. Det är bra att civilsamhället samarbetar och vill lösa våra gemensamma utmaningar. Vi kommer att följa projektet för att se om vi kan hitta liknande lösningar på andra delar av skärgården, avslutar hon.

- Ytterligare en fördel med Bluewaters vattenstationer är att de minskar användandet av engångsflaskor i plast och deras transport, som bidrar till att förorena både vattnet och luften, säger Bengt Rittri, Bluewater grundare och CEO.

För ytterligare information, kontakta David Noble, Bluewater presschef

david.noble@bluewatergroup.com +44 7785 302 694