Nära 60% av alla unga svenskar oroar sig över förorenat kranvatten

Stockholm, 14 juni, 2018 – En ny studie från Bluewater visar att en tredjedel av alla vuxna svenska oroar sig för att deras kranvatten innehåller skadliga bakterier, bly, läkemedelsrester och cancerframkallande ämnen. Speciellt oroliga är unga i åldrarna 18-29 år, där 58% är oroliga över kvaliteten på kranvatten, jämfört med bara 29% av de som är över 60 år. De flesta tillfrågade oroar sig över bakterier (25%), bly (24%), läkemedelsrester (20%) och mikroplaster (14%).

Trots att så många i studien oroar sig över kranvattnets kvalitet är det dock färre än 20% som aktivt försöker göra någonting åt det. Endast 15% uppgav att de filtrerar eller renar sitt kranvatten, medan 11% dricker vatten från engångsplastflaskor.

I undersökningen, som utfördes i Sverige mellan den 2 och 7 maj med ett representativt urval på 1066 vuxna, testades även svenskarnas attityd till vatten i engångsplastflaskor. Det visade sig att 36% regelbundet dricker vatten från engångsplastflaskor och att 13% dricker fler än fem flaskor vatten i veckan.

Anders Jacobson, operativ chef på Bluewater, menar att normaliseringen av att dricka vatten från engångsplastflaskor skapar en ond cirkel, där flaskorna skapar stora miljöproblem i form av avfall som förorenar miljön och haven ytterligare. Vatten från engångsplastflaskor kan också innebära ett hot mot hälsan. En studie från Orb Media i mars i år visade att 90% av allt sådant vatten innehåller plastpartiklar. Hälsoeffekterna av detta ska nu undersökas vidare av WHO.

Prognoser för 2030 förutspår att det då kommer att produceras en halv biljon plastflaskor per år. För att motverka den här utvecklingen har Bluewater lanserat en global tävling, Urban Drinking Water Scarcity Challenge, och belönar därigenom innovationer som löser problem med vattenbrist.

- Totalt kommer en miljon dollar, motsvarande drygt 8,5 miljoner kronor, att delas ut till tre vinnare för realisering av deras respektive affärsplan samt investeringar i deras verksamheter. Tävlingen är global och öppen för entreprenörer som kan bidra med smarta lösningar till alternativa vattenkällor, distribution, leverans och hälsosamma ekosystem, säger Anders Jacobsson.

Bluewater är även officiell sponsor och hållbarhetspartner till Volvo Ocean Race Sustainability Program (hållbarhetsprogram), som fokuserar på havens hälsa och att få stopp på användandet av engångsplaster, inklusive enångsplastflaskor. Tävlingens Science Program (vetenskapsprogram) har testat mängden mikroplaster i havet under tävlingens.

Anne-Cecile Turner leder Volvo Ocean Race Sustainability Programme och säger: “Prover på havsvatten som tagits av våra båtar när de tävlar jorden runt visar att det finns mikroplaster i vissa av våra mer avlägsna hav. Det visar tydligt hur utbrett problemet med plast har blivit.”

“Spridningen av de här partiklarna till vårt dricksvatten är något som svenska folket gör rätt i att oroa sig för. Tillsammans med Bluewater främjar vi handlingar som skapar långsiktiga lösningar på problemen med plast.

Under Volvo Ocean Race i Göteborg kommer Anders Jacobson att delta i Volvo Ocean Race Summit, där innovativa lösningar på den globala krisen med plast i våra hav kommer att visas upp.

För mer information, kontakta David Noble, PR chef: david.noble@bluewatergroup.com eller +44 7785 302 694