Waterlyzer testar för acceptabla nivåer avföroreningarsombly, klor, bakterier, nitrater, bekämpningsmedel, vattenhårdhet och pH samt tungametaller i dricksvatten

Bluewater investerar i Microlyze för tester av vatten i realtid

Stockholm, 4 september, 2018 - Bluewater, en global ledare inom innovativa lösningar för vattenteknik, investerar 500 000 dollar i det amerikanska bioteknikföretaget Microlyze och deras lösning Waterlyzer som utför tester av vatten i realtid.

Med en pålitlig mätmetod för test av vatten kan uppgifter om vattenkvaliteten samlas in direkt från hushållen. En droppe är allt som behövs. Waterlyzer testar för acceptabla nivåer avföroreningar som bly, klor, bakterier, nitrater, bekämpningsmedel, vattenhårdhet och pH samt tunga metaller i dricksvatten. Sensorn är kopplad till användarens mobil så att resultatet kan ses direkt på skärmen. Via en molntjänst kan det även jämföras med annan insamlad information, såväl lokalt som från andra delstater i hela USA.

- Waterlyzer hjälperkonsumenter att upptäcka vad de dricker samtidigt som myndigheter kan avslöja potentiella hot så att de hinner agera innan en kris eller en katastrof inträffar, säger Anders Jacobson, strategichef på Bluewater.

Enligt Ari Kaufman, Microlyzes VD och grundare, kommer insamlade data om vattens kvalitet att leda till förbättrad folkhälsa. Dels genom ökad medvetenhet bland konsumenterna, dels genom att staten tvingas ta ett större ansvar för förebyggande sanering och övergripande förbättring av åldrande vattensystem.

- Nästan dagligen får vi höra talas om nya kriser med vattenföroreningar av allt från bly till bakterier från orter som Flint, Michigan och Tampa, Florida. Progressiva vattenleverantörer i större städer vet att förhållanden som leder till den här typen av katastrofer inte är unika för dessa samhällen utan kan drabba även deras egna städer, säger Ari Kaufman (bild nedan).

FN förutspår att innan 2050 kommer ca 5,7 miljarder människor att bo i stadsområden med brist på dricksvatten. Microlyze utsågs nyligen till en av tre vinnare i Imagine H2O:s globala innovationstävling Urban Drinking Water Challenge. De vinnande företagen erbjöds upp till 1 miljon dollar i prispengar samt investeringar och Bluewaters satsning kommer att hjälpa Microlyze med produktutveckling och distribution samt ta tillvara företagets marknadsmöjligheter.

- Investeringen är ett viktigt bidrag men Bluewater är också en strategisk partner. Deras expertis, kommersiella räckvidd och logistiska resurser ger oss unika fördelar och stärker verksamheten. Vi är stolta över att ha deras stöd, säger Ari Kaufman.

Företaget planerar att vidareutveckla testerna av föroreningar och insamlade data samt utöka mätningarna av vattens kvalitet till andra länder över hela världen.

- Vi är övertygade om att vår investering kommer att bidra till fortsatt ökad försäljning för Microlyze under de kommande 3–5 åren, både i USA och utomlands, säger Anders Jacobson (bild nedan).

Om Bluewater
Bluewater är världsledande inom innovation, tillverkning och kommersialisering av vattenreningsteknik och lösningar för bostäder, näringsliv och offentlig sektor. Företaget har en patenterad teknik för omvänd osmos som avlägsnar nästan alla föroreningar i kranvatten – inklusive bly, bakterier, bekämpningsmedel, medicinrester, klor, mikrofiber och kalkavlagringar. www.bluewatergroup.com

Om Microlyze
Microlyze är ett digitalt bioteknik företag i Denver, Colorado som distribuerar Waterlyzer, en mätmetod för kranvatten i realtid. Insamlade data tillhandahåller myndigheter och vattenleverantörer kostnadseffektiv övervakning av dricksvattnet i USA. Nyckeln till rent och säkert dricksvatten ligger i en ökad förståelse hos hushållen för vad som kommer ut ur varje enskild vattenkran.www.microlyze.com

Mediakontakter:

David Noble,PR & Communications Director, Bluewater

david.noble@bluewatergroup.com

Tel + 44 7785 302 694

Ari Kaufman, VD och grundare, Microlyze

akaufman@microlyze.com