Patrik Marusik, produktchef på Bluewater Group.

Stockholms dricksvatten oroligt nära PFAS-gränsvärdet

Stockholms kommunala vatten ligger oroväckande nära gränsvärdet för PFAS. Det visar en analys utförd av Eurofins på uppdrag av svenska Bluewater.

– Svenskarna har nog blivit lite bortskämda i tron att vattnet de dricker skulle vara rent och hälsosamt, säger Patrik Marusik, Produktchef på Bluewater Group.

PFAS är ett samlingsbegrepp för kemikalier som inte bryts ner i naturen och som människan genom sin konsumtion släppt ut sedan mitten av 1900-talet. De sprids i luften men främst via vatten och eftersom de inte är nedbrytbara ackumuleras mängden år efter år. Forskning visar att exponering för PFAS kan resultera i negativ påverkan av människans immunförsvar och lever, förhöjda kolesterolnivåer och ökad risk för olika former av cancer. Livsmedelsverket har som rekommendation att dricksvattnet får innehålla som mest 4 nanogram per liter (ng/l) PFAS. Bluewater lät testa Stockholms kommunala vatten som visade sig innehålla 3,5 ng/l PFAS.

– Stockholms kommunala vatten ligger oroväckande nära gränsvärdet för PFAS. Det innebär att kommunens cirka 1 miljoner invånare dagligen exponeras för ett vatten som nästintill ses som otjänligt. Den främsta källan till att vi får i oss PFAS är via vad vi dricker, vilket gör detta mycket angeläget, säger Patrik Marusik.

Det kommunala vattnet som testades togs direkt ur kranen hos Bluewaters forskningslaboratorium på Danderydsgatan i Stockholm. Vattenprovet förseglades och transporterades till Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB i Lidköping där det analyserades under vecka 8 år 2024. På Stockholms stads hemsida finns ingen information om hur stora halter PFAS stockholmarna dagligen får i sig från det kommunala vattnet.

– Varje år testar Stockholms stads helägda bolag Stockholm Vatten och Avlopp kommunens vattenkvalitet, men ingenstans redovisas mängden PFAS. Det måste ses som anmärkningsvärt. Självklart borde kommuninvånarna få veta vad de dricker, säger Patrik Marusik.

Bluewater utvecklar och säljer lösningar för rent vatten. Med deras teknik kan de ta bort upp till 99,9 procent av allt PFAS, men även andra ohälsosamma ämnen som kan finnas i såväl kommunalt vatten som vatten ur egen brunn. Övriga skadliga ämnen kan vara olika tungmetaller, virus, bakterier och mikroplaster. Bluewaters produkter riktar sig till både större fastigheter och enskilda användare.

– Svenskarna är nog lite bortskämda i tron att vattnet vi dricker ifrån våra kranar är rent och hälsosamt. Dock visar analyser av vattenprov att vattnet många gånger ligger nära och ibland även över gränsvärden. I många länder tar varje medborgare eget ansvar för sitt vatten. Det är kanske hög tid att även svenskarna gör det, säger Patrik Marusik, produktchef på Bluewater Group.

För tillgång hela Eurofins analys, vänligen kontakta Patrik Marusik enligt nedan.

Så här informerar Stockholm stad om kommunens vattenkvalitet och PFAS:
https://www.stockholmvattenochavfall.se/kunskap/sahar-renas-vatten-och-avlopp/dricksvatten/vattenkvalitet/
https://www.stockholmvattenochavfall.se/artiklar-listsida/miljotips/pfas/

För mer information, kontakta:
Patrik Marusik, produktchef, Bluewater Group
072 601 89 19, patrik.marusik@bluewatergroup.com