Nya Hårda Gränsvärden för Gifter i Privata Dricksvattenbrunnar

Den 1 juli börjar Livsmedelsverket tillämpa nya, strängare gränsvärden för skadliga ämnen i privata dricksvattenbrunnar. Dessa nya gränser för bly, arsenik och kadmium kommer att vara de hårdaste inom EU, enligt SVT Nyheter.

Risker med Giftiga Metaller och PFAS

Långvarig exponering för dessa giftiga metaller kan medföra allvarliga hälsoproblem:

 • Arsenik: Förhöjda halter kan öka risken för flera cancerformer, såsom lung- och hudcancer.
 • Bly: Bly kan störa hjärnans utveckling hos barn, vilket kan resultera i lägre IQ och andra kognitiva problem.
 • Kadmium: Kadmium kan leda till njurskador, benskörhet och ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar.

För att motverka dessa risker har Livsmedelsverket beslutat att halvera gränsvärdena för bly och arsenik i dricksvatten från privata brunnar, och att sänka gränsvärdet för kadmium till en tiondel av den tidigare nivån.

För första gången införs även gränsvärden för PFAS 4 och PFAS 21, långlivade kemikalier som är kopplade till olika hälsoproblem.

Omfattning av De Nya Reglerna

Cirka två miljoner svenskar använder vatten från egna brunnar eller små privata vattenanläggningar. Beräkningar visar att över åtta procent av dessa brunnar har blyhalter som överskrider de nya gränsvärdena, fyra procent har för höga arsenikhalter, och två procent överskrider de nya nivåerna för kadmium.

Rekommendationer för Husägare

Livsmedelsverket rekommenderar att husägare med egen brunn testar sitt vatten minst vart tredje år. Barnfamiljer bör utföra tester varje år för att minimera riskerna.

För att säkerställa rent dricksvatten kan olika reningsmetoder användas, såsom omvänd osmos, jonbytesfilter och aktivt kol. Även om dessa lösningar kan vara kostsamma, ses de som viktiga investeringar i hälsan.

Gäller även för Fritidshus

Även om man spenderar mindre än tre månader per år i en fritidsbostad, bör vattenkvaliteten åtgärdas om nivåerna av skadliga ämnen är för höga. Detta beror på att exponering från andra källor också bidrar till den totala belastningen.

Livsmedelsverket tar allvarligt på hälsoriskerna med förorenat dricksvatten och har därför infört de strängaste reglerna inom EU för att skydda folkhälsan. Genom att sänka gränsvärdena för bly, arsenik, kadmium och PFAS i privata brunnar, hoppas man kunna minska risken för allvarliga hälsoproblem och förbättra vattenkvaliteten för miljontals svenskar.

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar för ditt hem:

 • House Station Komplett helhuslösning för rening av bräckt och brunnsvatten.
 • Kitchen Station (från 1299kr/mån): Kitchen stations Spirit Purifier, renar vattnet effektivt med SuperiorOsmosis™. Men det slutar inte där – den tillför också Liquid Rock, världens renaste mineraler, för att göra ditt vatten ännu hälsosammare. Kitchen Station är också smart designad för enkel användning. Du kan styra den med en app, vilket gör det möjligt att justera din mineralhalt efter behov och smak.
 • Spirit Purifier (från 699kr/mån): En kompakt och kraftfull lösning för dem som söker balansen mellan prestanda och pris. Spirit Purifier erbjuder avancerad reningsteknik i ett kompakt format, vilket gör den perfekt för köket.
 • Cleone Purifier (från 399kr/mån): Ett kraftfull och prisvärt alternativ för vattenrening. Cleone Purifier är idealisk för de som är nya med vattenrenare och vill börja med en pålitlig lösning.

Hur får jag en Bluewater vattenrenare i mitt hem?

 1. Boka ett kostnadsfritt samtal med en expert: Fyll i dina uppgifter så kontaktar en av våra experter dig snart. Under samtalet får du svar på alla dina frågor och hjälp att välja den lösning som passar dig bäst.
 2. När du känner dig redo: Våra experter förbereder ett tydligt avtal för dig. Du kan i lugn och ro gå igenom det och signera när du känner dig helt säker på ditt beslut.
 3. Snabb och smidig installation: När allt är klart, ser vår professionella installatör till att din nya vattenrenare är på plats och fungerar perfekt i ditt hem – inom en vecka.
 4. Vi är här för dig – även efter installationen: Efter att din vattenrenare är installerad får du all viktig information om hur du underhåller den, inklusive hur du byter filter. Och kom ihåg, vårt supportteam är alltid bara ett samtal bort för att ge dig snabb och effektiv hjälp när du behöver det.

Lämna dina kontaktuppgifter, så ringer vi dig för ett gratis samtal med en expert.

Genom att klicka på skicka godkänner du villkor

Vilken Bluewater-renare passar ditt hem?

House Station

Komplett helhuslösning för rening av bräckt och brunnsvatten

Kitchen Station

Den ultimata Bluewater-lösningen för ditt kök

Från 1 299 kr/mån

Spirit Purifier

Kraftfull och kompakt

Från 699 kr/mån

Cleone Purifier

Storslagen kraft, svårslaget pris

Från 399 kr/mån