Dr. Ahmed Fawzy, Chief Scientist på Bluewater Group.

Kommuner svarar inte på enkät om PFAS

Bluewater har ställt en enkät till 30 av Sveriges 50 största kommuner om PFAS-halter i det kommunala dricksvattnet. En tredjedel av de tillfrågade kommunerna väljer att inte besvara frågorna.

– Är det så att ämnet PFAS inte är prioriterat eller att kommunerna inte har en plan för hur de ska uppfylla den kommande lagändringen, säger Dr. Ahmed Fawzy, Chief Scientist på Bluewater Group.

Bluewater kunde avslöja (Aktuell hållbarhet, 11/4-2024) att av Sveriges 50 största kommuner var det enbart 19 som offentliggjorde PFAS-halterna i det kommunala dricksvattnet. Stockholm kommun var en av de som inte offentligt publicerade PFAS-halten, men valde att göra det efter att Bluewater hade uppmärksammat bristen på information. Bluewater har därefter ställt frågan till övriga 30 av Sveriges 50 största kommuner om även de planerar att börja informera sin kommuninvånare om dricksvattnets PFAS-halter. Efter en arbetsvecka har närmare en tredjedel, sju kommuner, valt att inte besvara enkäten.

– På de flesta av kommunernas hemsidor berättas att PFAS kan vara skadligt, men trots det informerar kommunerna inte halterna i kommuninvånarnas dricksvatten eller besvarar vår enkät.

De kommuner som inte besvarade Bluewaters enkät är Eskilstuna, Hässleholm, Huddinge, Gotland, Luleå, Nacka, Sundbyberg samt Växjö. Huruvida kommunernas icke-svar handlar om dåliga mätvärden eller otillräckliga rutiner återstår att se.

– Att flera av Sveriges största kommuner informerar dåligt om det kommunala dricksvattnets PFAS-halter parallellt som de har låg svarsfrekvens på enkäten borgar inte för att det vatten som kommuninvånarna dricker verkligen är lika rent som deras invaggade trygghet om hälsosamt vatten vill hävda, säger Dr. Ahmed Fawzy, Chief Scientist på Bluewater Group.

Bluewaters tidigare undersökning visar att nio av tio svenskar litar på att vattnet de dricker är rent (Bluewater, 21/3-2024).

Följande frågor ställdes i den enkät som skickades ut 12 april till 30 av Sveriges största kommuner:

  • Hur ser PFAS-värdet i kommunens dricksvatten ut i den senaste mätningen?
  • När ämnar kommunen publicera information om uppmätta PFAS-värden i dricksvattnet på er webbsida?
  • Har kommunen en plan för att säkerställa att ni lever upp till de gränsvärden för PFAS som tillämpas från 1 januari 2026?

Frågorna skickades till följande kommuner:

Solna, Luleå, Täby, Kalmar, Varberg, Karlskrona, Norrtälje, Östersund, Gotland, Falun, Skövde, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Hässleholm, Borlänge, Upplands Väsby, Örebro, Norrköping, Umeå, Borås, Huddinge, Nacka, Eskilstuna, Gävle, Södertälje, Sundsvall, Haninge, Växjö, Botkyrka, Kristianstad.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sjöbäck, presskontakt, +46 70 445 15 99,
magnus.sjoback@greatness.se