Maximillian Lundin (tv) och Fredrik Ekman (th) i samspråk med journalister på Bluewaters pressträff hos Skeppsbro bageri.

Jo, kaffet smakade annorlunda – Bluewaters pressträff visade hur kaffe får nya smaker med renat vatten

På dagens pressträff hos Skeppsbro bageri i Stockholm, arrangerad av svenska vattenreningsföretaget Bluewater, kunde journalisterna konstatera att kaffesmaken skiljde sig åt mellan kaffe bryggt på vatten som enbart blivit renat och ett som var anpassat efter kaffebönan. Därmed uppfylldes temat till pressträffen: ”Smakar kaffet som kaffe”.

Bluewater bjöd idag in till pressträff hos caféet Skeppsbro bageri vid kajen i Gamla stan i Stockholm. I inbjudan berättades att det skulle handla om PFAS, mikroplaster samt om kaffet smakar annorlunda beroende på hur rent det är.

Under pressträffen berättade Bluewater att i en Novus-undersökning, som de låtit göra, säger nio av tio svenskar att de är trygga med sitt kranvatten. Samtidigt rapporteras det om att kranvatten kan innehålla såväl skadliga mikroplaster som höga doser av PFAS. Bluewater kunde informera journalisterna om att de låtit testa Stockholms kommunala dricksvatten och där observerat att PFAS-värdet låg väldigt nära dagens gränsvärde. Dricksvatten är detsamma som caféer och restauranger brukar för att brygga kaffet till gästerna.

Många caféer använder kaffemaskiner som har ett inbyggt vattenfilter. Det renar i viss mån, men klarar inte av att rena vattnet från PFAS eller mikroplaster. Av den anledningen har Bluewater utvecklat en produkt, Café Station, som renar vattnet upp till 99,7 procent, men som även adderar mineraler anpassat för vald kaffeböna. Maximilian Lundin från Bluewater berättade att vattnet renas inte bara från PFAS och mikroplaster utan i princip alla andra smakämnen också. Då kommer kaffet även att smaka annorlunda.

För att demonstrera skillnaden på smakerna bryggde Maximillian Lundin två kannor med kaffe på samma kaffeböna. I den ena kannan bryggdes kaffe på enbart renat vatten och i den andra bryggdes kaffet på renat vatten med tillsatta mineraler anpassade efter kaffebönan. Därefter lät Maximillian Lundin de församlade journalisterna att testa. Att det var en markant skillnad blev alla rörande överens om.

Skeppsbro bageri har en uttalad ekologisk profil där allt som serveras ska vara, från ax till limpa, ekologiskt. Bageriet är även först med att installera Bluewaters reningsanläggning. Fredrik Ekman, en av Skeppsbro bageris två delägare, berättade att de i ett första steg har kopplat anläggningen till sin kaffemaskin, men planerar även göra det till dricksvattnet som serveras och för bakning. På så vis, menar han, får hans gäster och kunder ännu mer hälsosamma produkter att äta och dricka.

Länk till presskit innehållande bilder och dokument: Presskit Skeppsbro Bageri 2024-05

Bilder

  • Bildtext 1: Maximillian Lundin (tv) och Fredrik Ekman (th) i samspråk med journalister på Bluewaters pressträff hos Skeppsbro bageri.
  • Bildtext 2: Bluewaters vattenreningsanläggning Café Station installerad hos Skeppbro bageri.
  • Bildtext 3: Presseventet hölls på Skeppsbo Bageri som endast har ett ekologiskt utbud. De använder även vatten renat från PFAS, mikroplaster och andra föroreningar.
  • Bildtext 4: Bluewaters reningsanläggning placeras under kaffemaskinen.

Dokument

  • Analys vatten Stockholm.
  • Teknisk information Café station.
  • PM Skeppsbro bageri först i Sverige 2024-04
  • PM Stockholmsvattnet nära PFAS-gräns 2024
  • PM Novus omnibus 2024

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Sjöbäck, presskontakt Bluewater
Magnus.sjoback@greatness.se, 070 445 15 99