Patrik Marusik, produktchef, Bluewater Group

9 av 10 svenskar litar på att vattnet i kranen är rent – hundratusentals dricker samtidigt förorenat vatten

En ny undersökning från Novus visar att 93 procent av svenskarna ser risken för att vattnet de dricker kan vara förorenat som ganska liten eller mycket liten. Samtidigt rapporterade SVT i januari 2024 att flera svenska vattenverk i dag levererar vatten med PFAS-halter över det svenska gränsvärdet.

– Det måste ses som anmärkningsvärt att inte fler svenskar har kännedom om de föroreningar som finns i vattnet de dricker. En anledning kan vara att många kommuner inte redovisar PFAS-halterna, självklart borde alla svenskar få veta vad de dricker, säger Patrik Marusik, produktchef på Bluewater Group.

I den nya Novus-undersökningen, som gjorts på uppdrag av Bluewater, anger även 95 procent av svenskarna att de känner sig ganska trygga eller mycket trygga över renheten i sitt kranvatten. Detta samtidigt som SVT:s granskning visade att samtliga 70 tillfrågade kommuner och vattenverk har PFAS i dricksvattnet, flera på en nivå över gränsvärdet på 4 nanogram per liter (ng/l).

– PFAS kan kopplas till negativa hälsoeffekter såsom nedsatt immunförsvar, leverpåverkan, höjda kolesterolnivåer, och ökad risk för olika cancerformer. Kommunerna och berörda myndigheter måste göra ett mycket bättre jobb i att informera sina invånare om vad som finns i kranvattnet och vilka följder det kan få. Då kan varje individ ta eget ansvar för sitt vatten, precis som i många andra länder.

Bluewater Groups Chief Scientist Dr. Ahmed Fawzy skriver i en debattartikel i Expressen om Sveriges gränsvärde på 4 ng/l i jämförelse med Danmarks gräns på 2 ng/l:

"Vi bör inte stirra oss blinda på gränsvärdet på 4 ng/l, även PFAS-halter under det gränsvärdet kan vara skadligt. Kan Danmark ha gränsvärden som resulterar i renare och mindre hälsovådligt dricksvatten så kan även vi i Sverige."

Bluewater utvecklar och säljer lösningar för rent vatten. Med deras teknik kan de ta bort upp till 99,7 procent av PFAS, men även andra ohälsosamma ämnen som kan finnas i såväl kommunalt vatten som vatten ur egen brunn. Övriga skadliga ämnen kan vara olika tungmetaller, virus, bakterier och mikroplaster. Bluewaters produkter riktar sig till både större fastigheter och enskilda användare.

För mer information, kontakta:
Patrik Marusik, produktchef, Bluewater Group, 072 601 89 19, patrik.marusik@bluewatergroup.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt Bluewater Group, 070 445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se