9 av 10 stockholmare litar på vattenkvaliteten – samtidigt som PFAS-halterna ligger nära gränsvärdet

En ny Novus-undersökning visar att 93 procent av stockholmarna ser risken för att vattnet de dricker kan vara förorenat som ganska liten eller mycket liten. Samtidigt är PFAS-halterna i Stockholms kommunala vatten oroväckande höga.

– Det måste ses som anmärkningsvärt att stockholmarna inte har mer kännedom om kvaliteten på vattnet de dricker. Vissa kommuner visar upp sina resultat men inte Stockholm. Självklart borde kommuninvånarna få veta vad de dricker, säger Patrik Marusik, produktchef på Bluewater Group.

I den nya Novus-undersökningen, som gjorts på uppdrag av Bluewater, anger hela 96 procent av stockholmarna att de känner sig ganska trygga eller mycket trygga över renheten i sitt kranvatten. Stockholms kommunala vatten innehåller enligt en nyligen genomförd analys från Eurofins 3,5 nanogram per liter (ng/l) PFAS, vilket kan jämföras med Danmarks gränsvärde på 2 ng/l.

– PFAS kan kopplas till negativa hälsoeffekter såsom nedsatt immunförsvar, leverpåverkan, höjda kolesterolnivåer, och ökad risk för olika cancerformer. Kommunen och berörda myndigheter måste göra ett mycket bättre jobb i att informera sina invånare om vad som finns i kranvattnet och vilka följder det kan få. Då kan varje individ ta eget ansvar för sitt vatten, precis som i många andra länder.

Bluewater Groups Chief Scientist Dr. Ahmed Fawzy skriver i en debattartikel i Expressen om Sveriges gränsvärde på 4 ng/l i jämförelse med Danmark:

”Vi bör inte stirra oss blinda på gränsvärdet på 4 ng/l, även PFAS-halter under det gränsvärdet kan vara skadligt. Kan Danmark ha gränsvärden som resulterar i renare och mindre hälsovådligt dricksvatten så kan även vi i Sverige.”

Bluewater utvecklar och säljer lösningar för rent vatten. Med deras teknik kan de ta bort upp till 99,7 procent av PFAS, men även andra ohälsosamma ämnen som kan finnas i såväl kommunalt vatten som vatten ur egen brunn. Övriga skadliga ämnen kan vara olika tungmetaller, virus, bakterier och mikroplaster. Bluewaters produkter riktar sig till både större fastigheter och enskilda användare.

För mer information, kontakta:
Patrik Marusik, produktchef, Bluewater Group, 072 601 89 19, patrik.marusik@bluewatergroup.com
Magnus Sjöbäck, presskontakt, Bluewater Group, 070 445 15 99, magnus.sjoback@greatness.se