Bluewater uppmärksammar Världsvattendagen
för att förbättra planetens hälsa

Läs mer

bästa lösningen för professionella kök

Bluewater Pro 400 har tilldelats Kitchen Innovations Award 2019
för sin kraftfulla prestanda.

Läs mer

den globala plastinvasionen

Bluewater och stiftelsen Mirpuri belyser i en ny rapport de
hälsorisker som plastavfall orsakar.

Läs mer

Bluewaters vattenstationer
löser Sandhamns
vattenbrist

Vattenreningslösningar som förser hamnområdet med upp till 30.000 liter avsaltat vatten per dag.

Läs mer

Bra för dig
bra för mänskligheten
bra för planeten

Gå med i vår rörelse mot miljöförstörande engångplast.

Läs mer

Låt oss lösa
världens dricks-
vattenutmaningar!

Vi utlyser vår 1,000,000 USD 2018 Urban Drinking
Water Challenge för att finna dricksvattenlösningar
för framtidens megastäder.

Läs mer

World Population Day 2018 uppmanar till åtgärder mot vattenbrist

År 2025 riskerar två tredjedelar av jordens befolkning att uppleva vattenbrist orsakad av klimatförändringar, snabb urbanisering och ineffektiv hantering av vattentillgångar.

 

Hitta återförsäljare

Vår ”Hitta återförsäljare”-funktion visar vilka butiker i närheten av dig som erbjuder Bluewater-produkter. Hitta våra Bluewater-produkter i en butik nära dig idag.

Sök här

SuperiorOsmosis™

SuperiorOsmosis™ är Bluewaters egen patenterade teknik som öppnar upp för en helt ny generation vattenrenare både när det gäller prestanda och design. Vattenreningstekniken har utvecklats i Sverige med målet att kunna leverera rent vatten 24 timmar om dygnet. Den nya tekniken är energisnål och tar vara på vattnet. Bluewaters SuperiorOsmosis™- teknik levererar över 60% effektivitet med mindre än 40% spillvatten. I traditionella RO-system är förhållandet istället det motsatta med upp till 70% spillvatten och endast 30% renat vatten. Läs mer