VATTENRENING I SKÄRGÅRDEN

Saltvatteninträngning i brunnen? Eller vill omvandla vatten från Östersjön till rent dricksvatten? Bluewater har fem kompletta vattenreningssystem anpassade för skärgården.

Läs mer

The open och bluewater samarbetar kring
nytt 
vatteninitiativ

Världens största golfevenemang, The Open samarbetade med
Bluewater för att stoppa användandet av plastflaskor för engångsbruk.

Läs mer

Världskappsegling uppmärksammar havens hälsa och biologisk mångfald 

Bluewater och The Ocean Race samarbetar för rent vatten till alla, eliminerad användning av engångsplastflaskor och en hälsosam planet.

Läs mer

Hitta återförsäljare

Vår ”Hitta återförsäljare”-funktion visar vilka butiker i närheten av dig som erbjuder Bluewater-produkter. Hitta våra Bluewater-produkter i en butik nära dig idag.

Sök här

SuperiorOsmosis™

SuperiorOsmosis™ är Bluewaters egen patenterade teknik som öppnar upp för en helt ny generation vattenrenare både när det gäller prestanda och design. Vattenreningstekniken har utvecklats i Sverige med målet att kunna leverera rent vatten 24 timmar om dygnet. Den nya tekniken är energisnål och tar vara på vattnet. Bluewaters SuperiorOsmosis™- teknik levererar över 60% effektivitet med mindre än 40% spillvatten. I traditionella RO-system är förhållandet istället det motsatta med upp till 70% spillvatten och endast 30% renat vatten. Läs mer här.