Jämför produkter

Här har vi listat några viktiga egenskaper hos våra vattenrenare, för att det ska bli lättare för dig att jämföra

Produkter

Bluewater Cleone

Läs mer

Bluewater Spirit

Läs mer

Bluewater Pro

Läs mer

Certifiering

Certifierad enligt
NSF / ANSI 58

Certifierad enligt
NSF / ANSI 58

Certifierad enligt
NSF / ANSI 58

Funktioner

Ultra ‡

Balance ‡

Long-life membrane

Perfekt för matlagning

Long-life membrane

Perfekt för matlagning

Bräckt vatten

Teknologi

Reverse Osmosis

Reduktion*

Premium reduction
Reduktion av föroreningar
99%

Premium reduction
Reduktion av föroreningar
99%**

Premium reduction
Reduktion av föroreningar
99,7 %

Genomsnittlig daglig produktion

Högt flöde
200 l/day †

Premium flöde
3380 l/day †

Superior flöde
6912 l/day †

Genomsnittlig andel renat vatten

Hög andel
upp till 25%

Premium andel
upp till 60%

Superior andel
över 60%

* Hänvisar till datablad för specifika föroreningar.

** Testat enligt Bluewaters standard.

† Flödet kan variera beroende på lokala förutsättningar vid installationen samt kvaliteten på inkommande vatten. För mer exakt information, vänligen se våra datablad.

‡ Valbart