PRO Activated Carbon, Filter Nummer 2

Förfilter med aktivt kol

Art.nr: 919240083

Bluewaters originalfilter med aktivt kol garanterar optimal vattenkvalitet med Bluewater PRO 400. Filtret är speciellt effektivt för att ta bort klor, sediment, flyktiga organiska föreningar (VOC) och för att förbättra vattnets smak och lukt.

För att säkerställa optimal funktion bör filtret bytas var sjätte månad.