Vattenproblem världen runt

juli 1, 2019 | Marknadsuppdateringar

Amerikaner exponeras för förorenat dricksvatten

Medier i USA rapporterar att flera miljoner amerikaner kan vara exponerade för förorenade dricksvattensystem som är hälsovådliga. En interaktivkarta, som är ett gemensamt arbete mellan den ideella och oberoende organisationen Environmental Working Group och Northeastern Universitys Social Science Environmental Health Research Institute, dokumenterar de kända platser inom USA som är förorenade av giftiga högflourerade ämnen, även kallade PFAS:er. Bland dessa platser finns offentliga vattensystem, militärbaser, militära och civila flygplatser, industriella anläggningar, soptippar och brandövningsplatser.

U.S. Newsskriver att forskarna hittade minst 610 dricksvattenkällor i 43 delstater som innehöll potentiellt skadliga nivåer på PFAS:er, och de uppskattar att över 19 miljoner människor är exponerade för dessa mänskligt tillverkade kemikalier somhar kopplats till missbildningar, ökad risk för sköldkörtelsjukdomar, infertilitet och sämre immunförsvar hos barn.

INDIEN

Indien lider just nu av en historisk torka. Den akuta vattenbristen i stora delar av Indien har medfört att hundratals byar har evakuerats och upp till 90 % av lokalbefolkningen flyr från vissa drabbade områden. De mänskliga och ekonomiska hoten på lång sikt växer efter hand som skördar torkar. Boskap svälter och får brist på vatten, samtidigt som det även har negativ påverkan på viktiga grödor som majs, soja, bomull, limefrukt, baljfrukter och jordnötter.

Australien

Sydney står inför sina första vattenrestriktioner på ett decennium. När torkan drabbar New South Wales sänks nivåerna i stadens färskvattendammar, vilket gör att delstatsregeringen inför vattenrestriktioner.

Storbritannien

Plast utgör 60 % av skräpet i kanalerna i England och Wales, och över en halv miljon plastföremål når haven från kanalnätverket varje år. Detta enligt nya undersökningar från Canal & River Trust – en ideell organisation som sköter mer än 300 mil av kanaler och farbara vattendrag.