Vanliga frågor

Kategorier

Bluewater PRO

 • Hur länge kommer min Bluewater PRO att fungera?

  Bluewater PRO har tagits fram för att ge dig renare och mer hälsosamt vatten som du tryggt kan dricka och använda för att skölja frukt och grönsaker med – år efter år med minimala krav på underhåll.

 • Är det svårt att byta filter?

  Bluewater PRO har designats för att filterbytet ska vara så enkelt som möjligt. PRO-manualen förklarar de enkla steg som krävs för att byta ett filter. Alternativt kan du se vår video om filterbyte, som kommer att guida dig genom processen.

 • Hur ofta behöver jag byta filter?

  Hur ofta du behöver byta filter beror naturligtvis på vilken kvalitet det är på vattnet som renas av din Bluewater PRO. Vårt generella råd är att filter bör bytas minst var sjätte månad, men Bluewater PRO är utrustad med en smidig ”vattenkvalitetsmonitor” som bevakar kvaliteten på det inkommande och det filtrerade vattnet – om vattenkvaliteten skulle minska så tänds en lampa som informerar att det är dags att byta filter.

 • Vad exakt är SuperiorOsmosis™-teknik?

  SuperiorOsmosis™ är en svensk innovation som ger fördelar som exempelvis överlägsen effektivitet på reningen, hög driftskapacitet och lång livslängd. Det minskar mängden spillvatten med upp till 79 % jämfört med andra, traditionella system som också använder omvänd osmos. Eftersom Bluewater PRO’s SuperiorOsmosis™-teknik levererar 61 % av det inkommande vattnet som renat vatten elimineras behovet av en extra tank av kapacitetsskäl.

 • Renar Bluewater PRO alla typer av vatten?

  Bluewater PRO är designad för att rena vatten som levereras från kommunala vattenledningar, men renar även bräckt vatten (upp till 7 500 PPM) från brunnar eller innanhav. Systemet drar nytta av Bluewaters unika andra-generations SuperiorOsmosis™ för att ta bort i stort sett alla kända orenheter och föroreningar som kan hittas i brunnsvatten eller bräckt vatten.

 • Ni säger att Bluewater PRO lämpar sig för professionella användare – men hur kraftfull är den?

  Bluewater PRO sätter nya standarder för kvalitet och kvantitet inom vattenrening, i en unikt kompakt storlek. Det finns inte något på marknaden som kan matcha prestandan hos Bluewater PRO. Tekniken kan vid behov leverera fantastiska 6 912 liter per dygn från en kökskran.