Skärgården

Vattenrening i skärgården

Har du saltvatteninträngning i brunnen? Eller vill du ta vatten från Östersjön och omvandla det till dricksvatten?
Bluewater har lösningen. Med våra effektiva och kompakta vattenrenare får du och din familj rent och gott
vatten direkt från kranen.

Unik teknik ger rent och säkert vatten

Bluewaters effektiva och kompakta vattenrenare ger dig och din familj rent vatten direkt från kranen. Den patenterade tekniken, SuperiorOsmosis™, tar bort föroreningar och salt med mindre spillvatten och lägre energiförbrukning än liknande produkter på marknaden.

 

Fem paketlösningar att välja mellan 

Bluewater har fem kompletta vattenreningssystem anpassade för skärgården. Vilket som passar bäst för dig beror bland annat på om du använder brunns- eller havsvatten, om du vill rena vattnet i köket eller i hela huset, samt om du vill ha en lösning som fungerar för ett eller flera hushåll. De fem paketen beskrivs till höger.

För mer information läs mer här eller se prislista. Eller kontakta oss redan idag!

 

För bräckt vatten

• Liten helhuslösning (hav) – rening av bräckt havsvatten för ett-två hushåll

• Stor helhuslösning (hav) – rening av bräckt havsvatten för tre-fyra hushåll

• Vattenrenare till köket (hav) – rening av bräckt havsvatten för ett hushåll

 

För brunnsvatten

• Helhuslösning (brunn) – rening av brunnsvatten för ett-två hushåll

• Vattenrenare till köket (brunn) – rening av brunnsvatten för ett hushåll

Fakta om Bluewaters vattenreningssystem

• Rent och gott vatten

• Högt flöde

• Låg energiförbrukning

• Membranteknik som förlänger livslängden

• Återmineralisering 

• Vattenkvalitetslarm och läckageskydd

• Användarvänlig och driftsäker 

• CE-godkänd

 

 

Läs om våra kundcase där Bluewater levererar rent och gott dricksvatten till både Sandhamn och Arholma Nord.

Här kan du även se hur vi tidigare år levererat vatten till Sandhamn.