HUSHÅLL

VATTENRENING FÖR HUSHÅLL

Med hjälp av Bluewaters vattenrenare blir du av med bakterier och föroreningar och får rent och fräscht dricksvatten i ditt hushåll.

Problembeskrivning

Trots uppfattningen om att svenskt vatten håller mycket hög kvalitet, finns en rad olika vattenproblem som är vanliga i privata hushåll. Studier visar till exempel att våra svenska vattendrag och dricksvatten innehåller rester av läkemedel och kemikalier som även i små halter påverkar mänskliga celler.[1] För hushåll med privat brunn är dessutom problem med dålig smak och lukt vanligt förekommande. Med Bluewaters vattenrenare blir du av med dessa problem och får rent och friskt vatten i ditt hem.

På grund av den rekordlånga värmeböljan under 2018 har vi nu i Sverige grundvattennivåer som är under det normala i nästan hela landet, vilket på sikt kan orsaka vattenbrist. Med rådande klimatförändringar kan detta bli ett normaltillstånd vilket innebär att vi måste hitta hållbara vattenlösningar.[2] Med Bluewaters kraftfulla vattenrenare kan vatten tas direkt från otjänliga källor, såsom Östersjön och renas till högkvalitativt dricksvatten för dig och din familj.

 

Varför välja Bluewaters vattenrenare?

Bluewaters vattenrenare, med sitt höga flöde och kompakta design, passar perfekt för hushållsanvändning. Vattenrenaren får enkelt plats under diskbänken för rening av allt vatten som används i köket.

Bluewaters patenterande teknik SuperiorOsmosis™ tar bort nästintill alla vattenburna föroreningar och ger mindre spillvatten än andra vattenrenare som använder sig av omvänd osmos som reningsteknik. Detta är bra både för din ekonomi och vår miljö.

Föredelar med Bluewater

  • Ekonomisk lösning för en hållbar framtid
  • Tar bort föroreningar
  • Förvandlar bräckt vatten till rent dricksvatten
  • Rent vatten ger godare mat och dryck
  • Låga service- och energikostnader
  • Kompakt design som enkelt får plats under diskbänken

 

vilken modell ska jag välja?

Vilken av Bluewaters vattenrenare som passar bäst för dig beror på hur de lokala förutsättningarna ser ut, kvaliteten på inkommande vatten samt önskat flöde. Läs mer om våra vattenrenare och vilken modell som passar dig och ditt hushåll bäst här. Behöver du hjälp med att välja? Klicka här eller kontakta oss.

[1] Olsson, Per-Erik. 2009. Läkemedelsrester i vatten påverkar mänskliga celler. Örebro universitet. http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/laekemedelsrester-i-vatten-paaverkar-maenskliga-celler-275681 (Hämtad 2019-04-07).

[2] Kihlberg, Jannike. 2019. Låga grundvattennivåer i nästa hela landet.Dagens Nyheter. 31 mars. https://www.dn.se/nyheter/sverige/laga-grundvattennivaer-i-nastan-hela-landet/ (Hämtad 2019-03-31).