DISKMASKINER

Rening av vatten för professionella diskmaskiner

Bluewater har en perfekt lösning för att hantera orenheter i kommunalt vatten som kan orsaka problem i professionella kök. Den här typen av orenheter kan sänka diskmaskinernas effektivitet, påverka livstiden negativt och även öka driftskostnaderna. Genom att koppla Bluewaters vattenrenare Pro 400 till diskmaskinen stoppas uppbyggnaden av kalkavlagringar som sätter igen diskmaskinen och dessutom ger en ful beläggning på glas och porslin. Tack vare Bluewaters vattenrening minskar behovet av att använda kemiska rengöringsmedel. Även besparingar i form av arbetstid kan göras eftersom glas och porslin inte längre behöver poleras för hand.

Problembeskrivning

Tack vare dess unika membrandesign renar Bluewaters vattenrenare Pro 400 kommunalt vatten från så gott som alla kända orenheter innan det kommer in i diskmaskinen. På så sätt blir glas och porslin strålande rena och redo att användas.

 

Varför ska du välja Bluewaters vattenrenare?

Bluewater Pro 400 är med sin unika membranteknologi en kompakt vattenrenare med lång livslängd som passar perfekt i professionella kök. Där skapar den, med sitt höga vattenflöde, en så gott som obegränsad tillgång till rent vatten. Tack vare den patenterade tekniken SuperiorOsmosis™ kan Bluewater Pro 400 också markant reducera mängden spillvatten, vilket betyder att användaren får ut mer rent vatten för sina pengar, jämfört med andra vattenreningssystem som använder sig av omvänd osmos som vattenreningsteknik. Att mängden spillvatten reduceras är förstås också värdefullt för miljön.

Föredelar med Bluewater

  • Förbättrad energieffektivitet
  • Renare och vackrare glas och porslin utan beläggningar
  • Reducerad arbetskostnad tack vare att glas och porslin inte längre behöver putsas för hand
  • Stoppar uppbyggnaden av kalkavlagringar

 

Lämpliga modeller