BRUNNSVATTEN

Rena ditt brunnsvatten och få rent och friskt dricksvatten

Bluewaters vattenrenare Pro och Spirit är perfekta för enkel och effektiv rening av brunns- och källvatten. De kompakta enheterna är enkla att installera, har låg energiförbrukning och genererar gott och friskt vatten som är fritt från skadliga bakterier, kemikalier och andra föroreningar som kan orsaka missfärgningar och dålig lukt.

 

 

Problembeskrivning

Många människor världen över är beroende av brunns- och källvatten för deras hushållsbehov. Rening av den här typen av vatten kan dock vara komplext, beroende på vilken typ av föroreningar som finns i vattnet. Vanliga problem är lågt PH, grumlighet, höga halter av järn och mangan samt skadliga bakterier. I hundratals applikationer av den här typen har Bluewaters vattenrenare gång efter gång bevisat sin effektivitet. På ett kraftfullt och kostnadseffektivt sätt fås rent och friskt dricksvatten.

 

Varför ska du välja Bluewaters vattenrenare?

Bluewaters vattenrenare Pro 400 och Spirit 300 är högkvalitativa, kompakta vattenrenare med lång livslängd. De passar perfekt för hushåll med egen brunn som behöver rent vatten för att dricka, laga mat, diska med mera. Tack vare Bluewaters patenterade teknik, SuperiorOsmosis™, får användaren mer rent vatten och mindre spillvatten än vad som är normal med andra system som använder sig av omvänd osmos som vattenreningsteknik.

fördelar med Bluewater

  • Kompakta och tåliga
  • Genererar rent vatten från brunns- och källvatten
  • Snabb installation
  • Lång livslängd på filter och membran
  • Låga servicekostnader och låg energiförbrukning
  • Reducerad mängd spillvatten

 

Lämpliga modeller