BILTVÄTT

Fläckfritt resultat med hjälp av Bluewaters unika teknologi för biltvättar

Bluewater hjälper biltvättar att reducera mängden salt, kalkavlagringar och kiseldioxid i vattnet, för att undvika fläckar på bilarna efter tvätten. Genom att använda ett Bluewatersystem fås rent mineralfritt vatten vid tvättens sista sköljningssteg, vilket säkerställer att bilens glas, krom och målade ytor blir fläckfria, vilklet gör kunden nöjd och glad.

 

 

Problembeskrivning

Fläckar på den tvättade bilen är ett av biltvättars största problem, eftersom det ofta leder till att kunden blir missnöjd med resultatet. Bluewaters vattenrenare löser problemet genom att ta bort cirka 95% av alla lösta partiklar från vattnet, så somkalcium, magnesium, kalium, natrium, klorider och sulfater. Med ett vatten som är fritt från mineraler blir biltvättens resultat perfekt.

 

Varför ska du välja Bluewaters vattenrenare?

Bluewater Pro är en hållbar, tålig och kompakt vattenrenare som med sitt höga vattenflöde kan leverera upp till 7 000 liter rent vatten per dygn, 365 dagar om året. Tack vare Bluewaters patenterade teknik, SuperiorOsmosis™, får användaren dessutom ut mer rent vatten och mindre spillvatten än vad som är normal med andra vattenreningssystem som använder sig av omvänd osmos, vilket är bra för både miljö och ekonomi.

FÖRDELAR MED BLUEWATER

  • Fläckfritt resultat som ger nöjda kunder
  • Låga service- och energikostnader
  • Lång livstid på filter och membran
  • Effektiv vattenreningsteknik som ger lite spillvatten, vilket är bra både för miljö och ekonomi

 

Lämpliga modeller