APPLIKATIONER

Biltvätt

Fläckfritt resultat med hjälp av Bluewaters
unika teknologi för biltvättar
Läs mer

Bräckt vatten

Vi förvandlar bräckt havsvatten
till rent dricksvatten
Läs mer

Befuktning

Vattenrening för befuktningsanläggningar
Läs mer

Diskmaskiner

Rening av vatten för
professionella diskmaskiner
Läs mer

Brunnsvatten

Rena ditt brunnsvatten och få
rent och friskt dricksvatten
Läs mer

Restaurangverksamhet

Vattenrening för professionellt bruk
Läs mer

För hushåll

Rena ditt dricksvatten från bakterier
och föroreningar
Läs mer

Vattenrening i skärgården

Få rent och gott dricksvatten direkt
från kranen
Läs mer